bao bong đa v n FANDHOTS

L??m th? n??o Michael Bisping c?? c?nh quay c?a ??i th?

+

Michael Bisping ti?t l? r?ng UFC s? g?i c??c c?nh quay c?a c??c ??i th? s?p t?i.

Phan t??ch t??nh c?m UFC

+

N?i s? h?i v?? d? ?o??n l?? nh?ng t??nh c?m ch??nh c?a Twitter v? H?i gi??o Vs. Hooker

Dude t??m th?y ?i?n tho?i t?i UFC 266, ???c g?i t? Uriah Hall

1

B?n c?? th? mong ??i c?? th? nh??n th?y m?t m??y bay chi?n ??u, ho?c hai khi ? m?t s? ki?n. B?n kh?ng mong ??i nh?n ???c m?t cu?c ?i?n tho?i t? m?t ng??i.

M??y bay chi?n ??u ch?ng l?i c?? ??? b??n th?p.

+

M??y bay chi?n ??u ch?ng l?i c?? ??? b??n th?p.

L??m th? n??o thua Conor McGregor n?m 2014 ?? thay ??i Dustin Poirier

+

L??m th? n??o thua Conor McGregor n?m 2014 ?? thay ??i Dustin Poirier